Kwaliteit en historie GeulFontein Bewindvoering

GeulFontein is aangesloten bij Horus, de Nederlandse branchevereniging voor wettelijk vertgenewoordigers (voorheen BPBI) en conformeert zich, mede door controle door deze vereniging, aan de hoge kwaliteitsstandaarden die gelden voor deze beroepsgroep.
GeulFontein Bewindvoering is voortgekomen uit Fontein Bewindvoering en Budgetbureau Heuvel en Rivierenland (BBHR) Hilversum (opgericht in 2005).

 

Dienstverlening van GeulFontein Bewindvoering

De dienstverlening die GeulFontein levert richt zich op mensen die niet (meer) in staat zijn hun eigen financiën en de daarmee samenhangende administratie op orde te houden. Daarnaast richt GeulFontein zich op advisering bij financiële vraagstukken.
De dienstverlening van GeulFontein Bewindvoering bestaat uit:
• Bewindvoering (beschermingsbewind meerderjarigen)
• Personal Finance (budget-/inkomensbeheer)

 

Eigenaar GeulFontein Bewindvoering

Wie is GeulFontein2Mr. J.P.M. (Jurriaan) Geul is 16 jaar werkzaam geweest bij ABN AMRO en haar voorgangers, onder meer als kantoordirecteur van clusters van vestigingen.
Daarnaast is hij majoor(r) bij het Korps Mariniers, opvolgend commandant van het reservistendetachement op de Van Ghentkazerne te Rotterdam en militair adviseur bij Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond.

Opleiding:
Jurriaan Geul is aangesteld door de rechtbank als bewindvoerder en houdt zijn kennis op peil door het volgen van gecertificeerde permanente educatie voor bewindvoerders.
Eerder studeerde hij in 1995 af in Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.