Het aantal werknemers en huiseigenaren dat financiële problemen heeft, neemt sinds een aantal jaren toe.

Dat meldt het Nibud woensdag.

Bijna de helft van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2014 wordt gedaan door werknemers. Ook het percentage aanmeldingen door mensen met een koopwoning is gestegen tot 14 procent.

Voorheen waren vooral mensen met lage inkomens of een uitkering die zich aanmelden voor schuldhulpverlening, maar steeds meer Nederlanders met hoge inkomens melden zich. Als zij hun baan verliezen, terwijl ze een hoge hypotheek hebben, raken zij in de financiële problemen.

Onvoldoende actie

Deze nieuwe schuldenaren, werknemers en huiseigenaren, komen bij een terugval in inkomen te laat en onvoldoende in actie. Door de lakse houding verergert de financiële situatie.

De meerderheid van deze groep schuldenaren heeft nooit nagedacht over een mogelijke afname van inkomen. Als een terugval zich voordoet, blijken veel schuldenaren hun uitgaven niet aan te passen. Sommigen gaan lukraak besparen, waardoor ze echte kansen laten liggen.

Huiseigenaren met financiële problemen blijken hun administratie slechter bij te houden dan huishoudens zonder problemen. De meerderheid van de huiseigenaren weet niet precies wat zijn vaste lasten zijn.
Ook veel werknemers met financiële problemen hebben hun administratie niet op orde.

Bron: Nu.nl