De groep mensen die zwaar in de problemen komt door schulden, neemt in omvang nog altijd toe. Vorig jaar meldden 89.000 mensen zich bij de schuldhulpverlening in hun gemeenten tegen 84.500 in 2012.

Ook de gemiddelde schuld steeg, van 33.500 euro naar 37.700 euro. Dat meldt de NVVK maandag, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

''De effecten van de financiële crisis worden steeds zichtbaarder en zijn zorgwekkend. Het inkomen van veel huishoudens is de laatste jaren aanmerkelijk gedaald en dat zorgt voor een groeiende groep mensen met problematische schulden'', zegt NVVK-voorzitter Joke de Kock in een toelichting.

''Enerzijds zijn er mensen die het moeilijk vinden hun gedrag aan te passen aan deze nieuwe financiële situatie. Anderzijds is vaak het besteedbare inkomen gewoonweg te laag om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.''

Combinatie

Eén op de drie mensen kampt niet alleen met schulden maar ook met andere problemen, veelal van sociale en psychische aard. Zij zijn ook bekend bij andere hulpverlenende instanties.
''De combinatie van sociale, financiële en psychische problematiek maakt dat het concreet oplossen van schulden soms onmogelijk is'', aldus De Kock. Vorig jaar gold dat voor circa 17.000 mensen.
Ook het Nibud merkt dat meer mensen in de schulden zitten. Het instituut voor budgetvoorlichting maakte zaterdag bekend dat het vorig jaar veertig procent meer vragen heeft gekregen over schulden en het voorkomen ervan in vergelijking met 2012.

Aanpak

Financiële problemen treffen een diversiteit aan mensen, zoals uitkeringsgerechtigden, eigenwoningbezitters, werknemers en zzp'ers.
Elke groep vraagt volgens de NVVK een eigen specifieke aanpak. De nieuwe bestuurders van gemeenten moeten dan ook zorgen voor een schuldhulpverlening die voor iedere burger toegankelijk blijft, vindt de vereniging.

Bron: ANP/Novum