Aanmelding cliënten

In de loop van de jaren heeft voorloper BBHR Hilversum goede contacten opgebouwd met een aantal maatschappelijke instanties. Deze contacten zijn warm voortgezet door GeulFontein Bewindvoering. Het merendeel van de aanmeldingen vindt plaats via deze instanties. Maar ook aanmeldingen door familieleden of door een cliënt zelf kunnen rechtstreeks bij GeulFontein Bewindvoering gedaan worden.

In het eerste overleg met de aanmeldende instantie of familielid, wordt in het kort de problematiek besproken en wordt bekeken of en welke dienstverlening bij deze situatie het beste past.
Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste intake/kennismakingsgesprek bij de cliënt thuis of bij de hulpverlenende instantie, altijd met verzoek aan de hulpverlener/familielid bij het gesprek aanwezig te zijn. Om dit eerste gesprek nuttig en efficiënt te laten verlopen, wordt tevens verzocht ervoor te zorgen dat tijdens het gesprek de financiële administratie van de cliënt beschikbaar is en tevens een kopie van een geldig ID-bewijs. Hiervoor wordt vooraf een overzicht met benodigde documenten aan de cliënt/hulpverlener verstrekt.

Intake/kennismakingsgesprek

Tijdens het eerste gesprek worden de cliënt en/of hulpverlener uitgebreid aan het woord gelaten om helder te krijgen welke problematiek speelt. Dit wordt gestroomlijnd door gerichte vragen te stellen mede aan de hand van de beschikbare administratie waardoor het gesprek efficiënt kan verlopen. Tevens wordt besproken welke vorm van dienstverlening het beste past bij deze problematiek, personal finance of bewindvoering en wordt uitgelegd wat deze dienstverlening inhoudt en wat dit in de praktijk voor gevolgen voor de cliënt heeft. Uiteindelijk doel is het vaststellen van de voor de cliënt juiste vorm van dienstverlening

Vervolgens komt uitgebreid de werkwijze van GeulFontein Bewindvoering aan de orde. Daarbij komen onder meerde volgende items aan bod:

 • het openen van een nieuwe beheerrekening
 • inkomsten en uitgaven gaan lopen via deze beheerrekening
 • indien relevant, het uitbetalen van het leefgeld, het bepalen van de hoogte ervan en de
 • periodiciteit
 • het ombuigen van de zakelijke correspondentie naar GeulFontein Bewindvoering
 • de kosten van personal finance of bewindvoering en vaststellen of deze kosten door de
 • cliënt zelf gedragen kunnen worden
 • de duur van het personal finance of de bewindvoering
 • consequenties van bewindvoering of personal finance
 • bereikbaarheid/communicatie

Vervolgtraject

Wanneer na het eerste gesprek een keuze gemaakt is voor personal finance of bewindvoering wordt een tweede afspraak gemaakt en wordt relevante administratie meegenomen zodat alvast met kopieën daaruit een dossier aangelegd kan worden.

Als de keuze op personal finance is gevallen worden tijdens het tweede gesprek in ieder geval de volgende documenten overlegd:

 • personal financeovereenkomst van GeulFontein Bewindvoering ter ondertekening
 • machtiging GeulFontein Bewindvoering ter ondertekening
 • evt. de brief van de Rabobank voor het openen van een beheerrekening
 • een voorlopig budgetplan (op verzoek, indien mogelijk in deze fase)
 • een opgesteld intakeverslag ter ondertekening.

Wanneer het bewindvoering betreft wordt het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend waarbij rekening wordt gehouden met het meesturen van de volgende documenten:

 • bereidverklaring van de bewindvoerder
 • indien relevant en/of mogelijk, akkoordverklaring van familieleden
 • afhankelijk van de reden van aanvraag, een medische verklaring
 • de aanvraag zelf
 • plan van aanpak (indien mogelijk in deze fase).

Vervolgens wordt het aanvraagformulier verstuurd naar de rechtbank of in afwijkende situaties naar de officier van justitie.