GeulFontein Bewindvoering is er voor u als u niet (meer) in staat bent uw eigen financiën en de daarmee samenhangende administratie op orde te houden. Daarnaast richt GeulFontein zich op advisering bij uw financiële vraagstukken.

mr. J.P.M. Geul | Bewindvoerder regelt uw administratieve en financiële zaken.
Voordelen voor u zijn:

  • Gedegen en professioneel financieel advies.
  • Uw financiële post veilig digitaal opgeslagen.
  • Dagelijkse controle op bankafschriften.
  • Rekeningen veilig en op tijd betaald.
  • (her)onderzoek naar belastingvoordelen en subsidies.
  • Heldere overzichten van inkomsten en uitgaven.
  • Budgetbewaking onder uw eigen zeggenschap.
  • Niet (meer) afhankelijk van familie of kennissen.

In de dienstverlening van GeulFontein wordt onderscheid gemaakt in Bewindvoering en Personal Finance (budgetbeheer). 

Bekijkt u rustig deze website en kom tot de conclusie 'Ja, ik wil graag bij GeulFontein Bewindvoering.'